nevíte kudy k nám?
zobrazit na mapě

objednávka pacientů
chci se objednat online

733 373 398

#8250;

U nás v Rehabilitačním ústavu Brandýs nad Orlicí Vám nabízíme komplexní rehabilitační péči...

#8250;

Jaké druhy rehabilitační péče nabízíme?

V rehabilitačním ústavu provádíme rehabilitaci pacientů především s onemocněním pohybového ústrojí - po operacích a úrazech
pohybového ústrojí, s onemocněním neurologického systému a také přijímáme nemocné s bolestmi páteře a kloubů.

Rehabilitační Ústav Rehabilitační ústav Brandýs nad Orlicí je
akreditované zdravotnické zařízení s certifikátem
uděleným Spojenou akreditační komisí ČR.
Přijímáme zde pacienty z celé ČR.
Rehabilitační Ústav Provádíme zde naši speciální rehabilitační metodu -
INFINITY method®. Cílem této metody je léčba především
pacientů s onemocněním pohybového ústrojí, současně
slouží jako preventivní pohybový program u lidí,
kteří chtějí udělat něco pro své zdraví a pro svou postavu.

 


 

Kolik stojí naše odborná péče a léčba?

Nabízíme služby ambulantní i lůžkové rehabilitační péče, které jsou plně hrazené z veřejného zdravotního pojištění. Pacienti mohou být přijati k plně hrazené zdravotní péči na základě návrhu, který podá praktický lékař nebo ošetřující lékař při hospitalizaci na formuláři - „Návrh na léčebně rehabilitační péči v odborné léčebně“ po schválení revizním lékařem krajského pracoviště příslušné zdravotní pojišťovny dle místní příslušnosti pacienta.

Jako druhou variantu nabízíme také preventivní a léčebnou péči formou přímo placených léčebných pobytů pro samoplátce nebo lázeňských pobytů (rekondičních a regeneračních tzv. wellness pobytů).

#8250;

Rehabilitační ústav Brandýs nad Orlicí

Neustále se snažíme zvyšovat kvalitu poskytované péče a to nejenom
postupným vybavováním novou přístrojovou technikou, ale i systematickým
vzděláváním našich pracovníků, především fyzioterapeutů a lékařů.
zobrazit více o Rehabilitačním Ústavu

Na setkání s Vámi se těší
prim. MUDr. Michaela Tomanová, MBA
ředitelka

#8250;

Chci se nezávazně objednat na rekondiční a relaxační pobyt.

#8250;
#8250;